Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW

Przystanek Beskidy

Strona www: przystanek.beskidy.pl

Wstęp
Przystanek Beskidy” to pomysł stałej współpracy polskich oraz słowackich miast i miejscowości. Jej podstawą ma być stopniowa modernizacja stacji kolejowych i rewitalizacja obiektów oraz terenów tych stacji w ramach VI Transeuropejskiego Korytarza Transportowego. Umożliwić ma ona uruchomienia szybkiego i komfortowego połączenia autobusami szynowymi miast między Pszczyną w Polsce oraz Martinem na Słowacji. Obecnie uczestniczą w nim dwadzieścia dwie miejscowości (m.in. Žilina, Čadca, Zwardoń, Żywiec, Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice) oraz dwa powiaty (bielski i żywiecki). Odcinek ten liczy około 170 km, a podróż na całej trasie ma docelowo zabierać do dwóch godzin.

Projekt popierają…
Władze dwudziestu dwóch miast i miejscowości z Polski oraz Słowacji, była Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej – pani Magdalena Vášáryova, Ambasador RP w Bratysławie – pan Zenon Kosiniak-Kamysz, Zarząd Województwa Śląskiego, Unia Miast Słowackich, Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa z Žiliny, Urząd Transportu Kolejowego, władze polskich i słowackich spółek kolejowych (PKP Przewozy Regionalne, PKP Polskie Linie Kolejowe, ZSSK, ŽSR).

Cel
Ideą projektu jest lepsze wykorzystania i transfer pomysłów, inicjatyw, a także ludzi w celu gospodarczego oraz turystycznego ożywienie całego przygranicznego obszaru województwa śląskiego i kraju Žilińskiego. Zaoferowanie szybkiego i nowoczesnego środka transportu, który stanie się osią komunikacyjną całego obszaru, ma sprzyjać integracji mieszkańców oraz zwiększeniu ruchu turystycznego.

Adresaci
Adresatami projektu są instytucje, firmy, mieszkańcy województwa śląskiego i regionu Žiliny oraz turyści. Dzięki stworzeniu szybkiego połączenia dla zainteresowanych pracą, współpracą i usługami mieszkańców Polski oraz Słowacji otworzą się możliwości lepszego, bardziej optymalnego wykorzystania rynku pracy obu krajów, w tym zwłaszcza rynku pracy i usług związanych z branżą motoryzacyjną, którą współtworzą na Słowacji największe międzynarodowe koncerny.

Zarządzanie
Przedsięwzięcie będzie zarządzane przez związek celowy wszystkich uczestniczących podmiotów, w tym zwłaszcza samorządów. Organizacja ta będzie zatrudniała niewielką ilość pracowników. Całość zysków generowanych przez projekt przeznaczana będzie na unowocześnianie taboru oraz infrastruktury na szlaku. Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem statutu związku.

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.