Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Regulamin Konkursu Fotograficznego - „JEST PIĘKNIE W BIELSKU BIAŁEJ” 2007-07-23
 

Fundacja Rozwoju Maista Bielska-Białej ogłasza konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie stolicy Podbeskidzia
„Jest pięknie w Bielsku-Białej”

Założeniem konkursu jest odnalezienie interesujących, dotychczas niedocenianych miejsc w Bielsku-Białej.
Głównym kryterium oceny będzie niekonwencjonalne podejście do tematu.

Do wygrania 3 dwuosobowe zaproszenia do restauracji „Alchemia Smaków” w Czechowicach-Dziedzicach, „Promnice” w Hotelu Noma Residence w Kobiórze oraz „Nad Dachami” w Bielsku-Białej.

Zwycięskie zdjęcia zostaną opublikowane w kolejnym numerze Magazynu Ilustrowanego bbs Bielskie Spotkania.

Termin nadsyłania prac: 1.07. - 31.08.2007


REGULAMIN

„JEST PIĘKNIE W BIELSKU BIAŁEJ”

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 60, 43-300 Bielsko-Biała, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

4. Przyjmowane są prace w wersji elektronicznej oraz analogowej.

5. Prace należy nadsyłać:

- na płycie CD - pocztą na adres Organizatora

- drogą elektroniczną przez Internet – na adres biuro@frmbb.bielsko.pl

- pocztą na adres Organizatora

6. Prace w formie elektronicznej należy nadsyłać w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 2MB.

7. Prace w formie analogowej należy nadsyłać w rozmiarze 10 x 15 cm wraz z negatywem.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8. W treści maila /listu należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia. Do maila/listu należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.frmbb.bielsko.pl)

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 1.07. do 30.08. 2007 r. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w jesiennym numerze Magazynu Ilustrowanego bbs Bielskie Spotkania oraz stronie internetowej Organizatora.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

13. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.frmbb.bielsko.pl oraz Magazynie Ilustrowanym bbs Bielskie Spotkania

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora.

15. Nagrodami w konkursie są 3 dwuosobowe zaproszenia do restauracji „Alchemia Smaków” w Czechowicach-Dziedzicach (P.P.H.U. „Renesans” Agnieszka Kwaśniak, Łukasz Przybyła S.C.), Restauracji Widokowej „Nad Dachami” w Bielsku-Białej oraz Noma Residence Zameczek Myśliwski Promnice w Kobiórze.

16. Nagrody do odbioru w biurze Organizatora w okresie 10 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Konkurs Fotograficzny „Jest pięknie w Bielsku-Białej”

Karta zgłoszeniowa

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Telefon kontaktowy

Tytuł pracy

Nazwa fotografowanego obiektu

Miejsce dokonania zdjęcia

Komentarz do zdjęcia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych /ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.


…………………………………………

podpis

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.