Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
NOWOCZESNY SCHEMAT KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 2007-06-12
 

Nowoczesny schemat komunikacji autobusowej w Bielsku-Białej

Nowy schemat komunikacji autobusowej w Bielsku-Białej jest elmentem wewnętrznej promocji zasobów miasta. Jego głównym odbiorcą jest pasażer publicznej komunikacji autobusowej, czyli mieszkańcy odległych od centrum miasta dzielnic, okolicznych miejscowości i gmin, a także  turyści i uczniowie.

W celu ułatwienia korzystanie z sieci linii autobusowych połączeń miejskich należało opracować i wykonać czytelny oraz łatwy do wykorzystania plan. Miał on odpowiadać na podstawowe pytania podróżującego: gdzie jestem teraz i jak dojechać do wybranego przeze mnie punktu (linia autobusowa i przesiadki)?

Metoda pracy nad azymutowym schematem linii komunikacyjnych wypracowana została przez zespół grafików komputerowych Fundacji i zatrudnionych przez nią biur projektowych w okresie od 1996 do 2000 roku. Opracowany model wstępny komunikacji dopracowany i uszczegółowiony został na przełomie roku 2006 i 2007. Zaproponowane rozwiązanie było wzorowane na opracowaniach innych miast: Nowego Jorku, Berlina, Stuttgartu czy Brukseli.

Schemat komunikacji uwzględnia następujące parametry:

1) Każda linia autobusowa dla lepszego rozpoznania oznaczona została kolorem;

2)     Przeprowadzono identyfikację i przebieg linii;

3)    Określono pozycje najważniejszych przystanków i nadano im numer statystyczny;

4)  Punkty z numerami przystanków rozmieszczono na prostokątnej powierzchni planszy azymutowo; środek planszy jest środkiem miasta. Góra planszy odpowiada północy, a dół – południu. Lewa strona to zachód, a prawa wschód.

Model wizualizacji linii uwzględnia gęstość przechodzenia wielu linii jednocześnie na małym fragmencie, ich czytelność, rozpoznawalność przystanków, możliwość kojarzenia przystanków i poszczególnych linii z rozkładem na przystankach i obrazem linii w autobusie.

Rzeczywisty przebieg jednej linii autobusowej wyznaczają kolejne punkty przystanków, które układają się w poziomy układ na linii określonego koloru pomiędzy: skrajnymi przystankami tej linii (pętlami).

Na przystankach, obok schematu komunikacyjnego znajdą się rozkłady jazdy w formacie A4, na których umieszczone zostaną informacje o numerze linii jej kolorze, liniowym przebiegu od pierwszego do ostatniego przystanku linii, wskazanie przystanku na którym obecnie znajduje się obserwator oraz godziny odjazdu.

  W każdym autobusie nad drzwiami wyjściowymi zaleźć się powinien liniowy schemat połączenia autobusowego, który uwzględni wszystkie następujące po sobie kolejno przystanki wraz z kierunkiem poruszania się. Pasażer ma możliwość konfrontowania informacji przekazywanych przez kierowcę lub system wyświetlaczy elektronicznych i orientowania się, gdzie jest obecnie autobus i ile przystanków ma do pokonania.

 

Schemat przejdzie fazę końcową konsultacji z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym. Umieszczony zostanie na 120 przystankach. Wydrukowane zostaną ulotki, rozkłady jazdy oraz plansze prezentujące przebieg linii w autobusie.

 

Wartość prac, analiz i wzoru projektu to ok. 70 tys. złotych.

Wartość wykonania druków i ich rozpowszechnienia – ok. 200 tys. złotych.

 

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.