Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
„Jest pięknie w Bielsku-Białej” 2007-06-11
 

Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej podjęła się zorganizowania Międzynarodowej Kampanii Promocyjnej „Jest pięknie w Bielsku-Białej”. Akcja rozpoczęła się 29 maja br. Tego dnia przedstawiono na konferencji prasowej projekt plakatu, który będzie promował nasze miasto, a także omówiono poszczególne etapy działań.

Pierwsza część kampanii będzie obejmowała największe miasta oraz obszar przygraniczny Polski i Słowacji. Przewidywany koszt działań to około 300 tys. złotych. Plakaty zostaną rozmieszczone w gablotach reklamowych, prasie, punktach promocji miejskiej oraz na kartkach i pocztówkach.

Kolejne elementy działań promocyjnych będą realizowane na terenie Republiki Czeskiej oraz Niemiec. W ostatniem etapie kampanii przewiduje się, że plakaty będą rozmieszczane w największych niemieckich miastach na zasadzie wymiany informacji, tzn. miejscowościom i poszczególnym regionom zostanie zaoferowana możliwość promocji przy wykorzystaniu plakatów na terenie Podbeskidzia.

Kampania „Jest pięknie w Bielsku-Białej” zostanie zainaugurowana 18 czerwca 2007 r. w Bratysławie. Plakat zostanie zaprezentowany podczas uroczystego otwarcia nowowyremontowanej siedziby Instytutu Polskiego w tym mieście. Swój udział w tym wydarzeniu potwierdzili premierzy obu państwa.

Mamy nadzieję, że zainicjowana przez Fundację akcja promocyjna przyczyni się do rozpropagowania marki turystycznej Bielska-Białej w Europie Środkowej i stanowić będzie dobry przykład zintegrowanego podejścia do działań marketingowych regionu.


Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.