Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Pięknie w Bielsku-Białej 2007-06-01
 
U podstaw akcji o zasięgu krajowym i międzynarodowym jest przełamanie obowiązujących do tej pory stereotypów. Zazwyczaj bowiem w tego typu przedsięwzięciach akcentuje się charakterystyczne wyróżniki miejscowości. Warszawa i Kraków opierają kampanie na zabytkach, Zakopane ma Tatry, Wybrzeże - morze, a północny wschód Polski - Mazury. Bielsko-Białą do tej pory próbowano "sprzedawać" za pomocą FSM-u i miasta "100 przemysłów". To już jednak przeszłość. Pozostała jedynie... kolejka na Szyndzielnię (chwilowo nieczynna zresztą).

- Innowacyjność pomysłu polega na tym, że siła naszej kampanii ma polegać przede wszystkim na pozytywnych skojarzeniach. Chcemy promować Bielsko-Białą na zasadzie pozytywnych odczuć. Chcemy sprzedawać to miejsce w Europie jako pełne życzliwych, otwartych i tolerancyjnych mieszkańców. Mieszkańców uśmiechniętych i przedsiębiorczych - mówi Paweł Wyszomirski z FRMBB.

Akcja opierać się będzie na rozpowszechnianiu plakatu, mającego odwoływać się do tych pozytywnych skojarzeń. Została zaplanowana długofalowo i podzielona na 3 etapy. W pierwszym plakaty będzie można oglądać we wszystkich większych miastach Polski oraz na Słowacji. Drugi etap zakłada "ofensywę" w Czechach. Celem trzeciego etapu będą wybrane regiony Niemiec i Austrii. Plakat będzie eksponowany na stacjach i dworcach autobusowych, gmachach użyteczności publicznej, w ośrodkach wypoczynkowych i turystycznych. Równocześnie kampania obejmie swoim zasięgiem strony internetowe oraz krajowe i zagraniczne czasopisma branżowe, głównie zajmujące się turystyką i biznesem.

- Przygotowując akcję wzorowaliśmy się na podobnych przedsięwzięciach przeprowadzonych przez miasta europejskie. Badaliśmy skuteczność kampanii i okazało się, że właśnie tego typu odnoszą najlepszy skutek - mówi Leszek Wasiak, prezes FRMBB. - W naszych zamierzeniach kierunkujemy ją do mieszkańca Europy, zarówno turysty jak i przedsiębiorcy. Mamy zamiar wykorzystać w niej wszystkie nasze kontakty, jakie Fundacja nawiązała w czasie ponad 15 lat działalności.

Oficjalnie kampania przygotowana przez FRMBB ruszy 18 czerwca przy okazji otwarcia odnowionego Instytutu Polskiego w Bratysławie.


przedruk - BesPress 29.05 2007
Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.