Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Informacje dla przedsiębiorców i bezrobotnych 2006-03-02
 
 Beskidzkie Centrum Informacji i Inicjatyw Transgranicznych

Od stycznia 2006 roku działa Bielsku-Białej Beskidzkie Centrum Informacji i Inicjatyw Transgranicznych (BCIIT). Celem powstania Centrum jest poprawa sytuacji na rynku pracy, przez wspieranie transgranicznej (Polska – Słowacja) przedsiębiorczości, a w szczególności małych i średnich firm – w tym branży turystycznej i motoryzacyjnej. Ośrodek pomaga przedsiębiorcom i bezrobotnym w wykorzystaniu możliwości, które stwarza współpraca transgraniczna Polski i Słowacji. Zadaniem BCIIT, oprócz prowadzenia prac nad projektem „Przystanek Euroregion” (współpraca transgraniczna miejscowości, szybkie połączenie szynobusowe), jest prowadzenie szkoleń, doradztwo i udzielanie informacji osobom oraz firmom widzącym dla siebie szansę po drugiej stronie granicy. BCIIT prowadzi także witrynę informacyjną www.bciit.info oraz wydaje polsko-słowacki Magazyn Ilustrowany Bielskie Spotkania, dostępny w internecie na stronie www.bebees.pl


KURSY JĘZYKA SŁOWACKIEGO
Centrum organizuje za niewielką opłatą praktyczny kurs języka słowackiego. Zajęcia prowadzone przez słowackich lektorów skoncentrowane są na nauce języka, umożliwiającej jak najszybsze porozumienie w codziennych sytuacjach. Ich celem jest np. przygotowanie małych i średnich przedsiębiorców do negocjacji z partnerami słowackimi czy też bezrobotnych do rozmów kwalifikacyjnych przy poszukiwaniu pracy na Słowacji. Dodatkowo kurs pozwala na poznanie specyficznego słownictwa związanego m.in. z obsługą ruchu turystycznego. Aktualnie prowadzony kurs zgromadził komplet słuchaczy; rozpoczęcie następnej edycji planowane jest na wrzesień 2006 r. Już teraz w biurze Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej prowadzone są zapisy chętnych.

BIURO BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH
W każdy piątek w godzinach 10.00 – 12.30 w biurze Centrum przy ul. Broniewskiego 60 w Bielsku-Białej udzielane są bezpłatne porady prawne i finansowe dla przedsiębiorców. Chętni do skorzystania z tej oferty mogą uzyskać pomoc w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego oraz windykacji i obrotu wierzytelnościami. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zainteresowane udzieleniem bezpłatnej porady, proszone są o wcześniejsze umówienie terminu spotkania z pracownikami Centrum.


KURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB BEZROBOTNYCH
Dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych, chcących założyć działalność gospodarczą na Słowacji, prowadzone są bezpłatne szkolenia z zakresu prawa gospodarczego naszych południowych sąsiadów. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Słowaccy eksperci omawiają praktyczne zagadnienia związane z założeniem firmy i wymogami dla obcokrajowców. Tematy kolejnych spotkań odpowiadają na zapotrzebowanie kursantów: omawiane są szczegółowe zagadnienia prawa podatkowego, przepisy księgowe, sanitarne, dotyczące ochrony środowiska i certyfikatów wymaganych na Słowacji oraz zagadnienia dotyczące ubezpieczeń społecznych pracodawców i pracowników. Specjaliści słowaccy w przystępny sposób omawiają różnice w prawie polskim a słowackim oraz wyczerpująco odpowiadają na pytania kursantów.

Najbliższe szkolenie pod koniec lipca 2006 z zakresu „PRAWO PRACY NA SŁOWACJI”.

Dodatkowych informacji udziela:
Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej
Ul. Broniewskiego 60, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 / 033 496 01 50, fax. +48 / 033 496 01 55
e-mail: biuro@frmbb.bielsko.pl

-----------------------------------------------------------------------

BIELSKIE SPOTKANIA
Polsko-słowacki Magazyn Ilustrowany Bielskie Spotkania /słowacka wersja Bielske Stretnutia/ w wersji drukowanej dociera do 22 miejscowości po obu stronach granicy – od Pszczyny w Polsce po Martin na Słowacji. Jest to promocyjno – informacyjne wydawnictwo promujące regiony przygraniczne Polski i Słowacji – turystykę, gospodarkę, kulturę, oferty inwestycyjne miejscowości. Czasopismo przedstawia także sylwetki osób związanych z miejscowościami leżącymi na trasie przyszłego szynobusu i ich pomysły na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Czasopismo jest bezpłatnie kolportowane w centrach informacji turystycznej, firmach, administracji każdego szczebla oraz na dworcach kolejowych obszaru przygranicznego. Poza wersją drukowaną dostępna jest witryna www.bebees.pl , na której można znaleźć jeszcze więcej informacji, publicystyki i wywiadów! W Bielskich Spotkaniach publikowane są także materiały dotyczące współpracy polsko-słowackiej i aktualnego przebiegu prac nad realizacją projektu „Przystanek Euroregion”.

www.bciit.info

To nowo powstała witryna www, na której prezentowane są informacje o miejscowościach uczestniczących w projekcie „Przystanek Euroregion” (dane kontaktowe urzędów, instytucji pośrednictwa pracy, informacji turystycznych i transportowych). Strona prezentuje w języku polskim i słowackim bieżące informacje o szkoleniach i kursach organizowanych w ramach BCIIT oraz przez naszych partnerów. Umieszczane są także informacje dla osób bezrobotnych poszukujących pracy oraz przedsiębiorców.

Wszystkie działania BCIIT są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IIIa Polska – Republika Słowacka.
Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.