Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
SPOTKANIE MIAST w ramach projektu „Przystanek Euroregion Beskidy” 2005-11-16
 
9 listopada 2005 roku w Urzędzie Miasta Martin na Słowacji, odbyło się spotkanie robocze miast i miejscowości w ramach projektu uruchomienia połączenia szynobusowego pomiędzy Polską a Słowacją „Przystanek: Euroregion - Beskidy”.

Gospodarzem spotkania był Primator miasta Martin, Ing. Stanislav Bernát, przy współudziale Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej.

W spotkaniu udział wzięli primatorzy i starości miejscowości Martin, Žilina, Strečno, Vrútky wraz z zastępcami, przedstawiciele słowackich kolei a także inicjator projektu - Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej wraz z partnerem projektu – firmą Techmex z Bielska-Białej.

Dzięki obecności przedstawicieli słowackich kolei, uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnym stanem przygotowań związanych z uruchomieniem połączenia szynobusowego.

Tematem spotkania był obecny stan uzgodnień i realizacji połączenia szynobusowego oraz prezentacja projektu Zintegrowanego Systemu Informacji firmy Techmex, z wykorzystaniem map satelitarnych GIS.

Celem Systemu jest promocja miejscowości regionów przygranicznych Polski i Słowacji oraz ułatwienie dostępu do informacji dla inwestorów, pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i informacja turystyczna. Satelitarne mapy całego regionu, z dużą precyzją odwzorowujące przestrzeń, mogą stanowić znakomite narzędzie promocji miast z wykorzystaniem bieżących informacji m.in. o sieciach handlowo-usługowych, obiektach turystycznych, terenach inwestycyjnych a także o planowaniu przestrzennym i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Podczas części roboczo-dyskusyjnej przedstawiciele miast podjęli decyzję o przyjęciu harmonogramu dalszych działań.

Firma Techmex przy pomocy koordynatora ankiety - Prednosty miejscowości Vrútky, Ing. Branislava Zacharidesa - opracuje formularz, uwzględniający potrzeby i oczekiwania wszystkich miejscowości uczestniczących w projekcie, który posłuży stworzeniu wspólnej orto-fotomapy. Elementem harmonogramu jest określenie daty kolejnego spotkania roboczego na dzień 7 grudnia 2005, podczas którego przedstawione zostaną dane zebrane w ankiecie oraz określony dalszy sposób realizacji Projektu.
Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.