Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Razem znaczy bezpieczniej 2011-05-05
 
Dzięki prowadzonej przez Fundację Rozwoju Miasta Bielska-Białej akcji Bezpieczniej Razem poszerzają się kręgi osób zaangażowanych w społeczny ruch reagujący na wandalizmy. Do akcji dołączył się bowiem nowy podmiot - jest to Stowarzyszenie Ratownicze RESCUE. Dzięki temu akcja zyskała cennegologo_SRR partnera, który swoimi działaniami będzie wspierał popularyzowanie założeń akcji wśród mieszkańców naszego miasta. Planowana jest również organizacja wspólnej akcji profilaktycznej wśród uczniów bielskich szkół. Jej celem będzie zwrócenie uwagi uczniów na problem bezpieczeństwa i nauka pierwszej pomocy.

Jeśli uważasz, że ty sam lub twoja organizacja mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszym mieście- przyłącz się do programu. Pamiętaj- BEZPIECZNIEJ RAZEM.

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.