Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Projekt: Bezpieczniej razem 2010-08-11
 

Dla skutecznego poinformowania mieszkańców o celach naszej akcji wydrukowane będą trzy typy naklejek z emblematem i informacjami ;

- duża naklejka wielkości 40 cm x 40 cm w ilości 1.000 sztuk

- mała naklejka wielkości 5 cm x 5 cm w ilości 20.000 sztuk

 

Wydrukowane winny być uzgodnione w treści ze Strażą Miejską i Policją 4 wersje plakatów z opisem projektu ;

- "Co chcemy chronić ?" w ilości 250 sztuk

- "Przed czym chcemy chronić ?" w ilości 250 sztuk

- "Kto bierze udział w akcji ?" w ilości 250 sztuk

- "Jak chcemy chronić ?" w ilości 250 sztuk

Naklejki małe rozdamy uczniom w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Duże naklejki dostarczymy do instytucji , szkół , klubów, firm i administracji budynków mieszkalnych na terenie miasta.

Do projektu zapraszamy właścicieli ulicznych urządzeń reklamowych takich jak słupy ogłoszeniowe , gabloty reklamowe czy tablice informacyjne . W zamian za udostępnienie nam miejsca na plakaty umieszczamy w ich treści informację o nich . Plakaty można umieścić w gablotach na przystankach komunikacji autobusowej , w świetlicach szkolnych , na tablicach informacyjnych w szkołach , szpitalach, urzędach pocztowych i na dworcach. Właściciele, dysponenci tych instytucji powinni być naturalnymi sprzymierzeńcami naszego projektu .

Na plakatach będziemy informować mieszkańców o typach zagrożeń i sposobach przeciwdziałania im. Podamy informacje o różnych formach zabezpieczania mienia osobistego i ochrony mienia publicznego.

Akcja powinna być prowadzona w mediach ; prasie, na stronach internetowych, telewizji i w radiu lokalnym. Aby tak się stało również nazwy tych mediów umieszczamy na plakatach nadając im status "patrona medialnego"

Osoby lub szkoły wyróżniające się w realizacji celów akcji otrzymają od nas nagrody rzeczowe. Te ufundują firmy i instytucje, które w oczywisty sposób skorzystają na realizacji całego projektu. To wybrane sieci sklepów, operatorzy telefonii komórkowej, poczta , ubezpieczyciele oraz banki , instytucje miejskie i administracja lokalna.

Do popularyzacji zadań i celów akcji zaprosić możemy osoby publicznie rozpoznawalne. Znani aktorzy, dziennikarze, sportowcy, politycy, radni i inni rozpoznawalni lokalnie liderzy społeczni.

Upowszechnienie zbiorowej informacji o publicznej akcji zbiorowego protestu przeciwko agresji, przemocy i zniszczeniom ma dać wyraźny sygnał potencjalnym sprawcom wykroczeń i przestępstw o obywatelskiej mobilizacji oraz zwiększonej uwadze jakiej poddane zostanie cała przestrzeń publiczna.

Wielomiesięczna akcja promocji nowej postawy obywatelskiej, pozytywnych działań i solidarności społecznej będzie budowało przekonanie mieszkańców waszego obszaru, osiedla czy miasta o własnej wyjątkowości, zapobiegliwości i zbiorowej mądrości. Cele i działania zwrócą uwagę otoczenia medialnego na konieczność promowania aktywnego mieszkańca. Cała akcja utrwali pozytywny wizerunek miasta w oczach przyjezdnych.

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.