Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Współpraca z Unią Miast Słowackich. 2010-08-11
 

Fundację na spotkaniu reprezentowali Paweł Wyszomirski oraz Leszek Wasiak.

Idea współpracy akademickich ośrodków z Polski i Słowacji nie jest nowa, jednakże projekt współdziałania INTERWORK jest o tyle nowy, iż zakłada zorganizowanie szkól letnich , stałych grup seminaryjnych i podyplomowych studiów , które zaspokajałyby współczesne potrzeby rynku , działań skierowanych na komercjalizację dworców kolejowych i publicznej przestrzeni stacji pasażerskich . Podjęte starania Fundacji i współpracujących z nią władz Wyższej Szkoły Administracyjnej , Uniwersytetu Żylińskiego oraz Wyższej Szkoły Technicznej z Katowic zmierzają do uruchomienia szkoleń , studiów dla chcących teraz i w przyszłości uczestniczyć w rewitalizacji przestrzeni kolejowej , wykorzystywania jej zasobów dla celów komercyjnych, turystycznych i społecznych. Adepci tych studiów, seminariów czy szkoleń organizowaliby lub uczestniczyli w działaniach spółek kolejowych oraz instytucji samorządowych i państwowych , których celem będzie wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania i adaptacji dworców oraz stacji kolejowych, systemów pasażerskiej komunikacji kolejowej, marketingu i promocji nowych form wykorzystania przestrzeni publicznej skojarzonej z koleją.

Natalia Shovkoplias - menedżer projektów zagranicznych oraz pan Marian Minarovic deklarują w imieniu Unii pełne wsparcie dla zrealizowania tego projektu. Zaproponowano włączenie do prac przygotowawczych i rozmów w sprawie realizacji celów projektu INTERWORK uczelni z Bratysławy oraz zachęcenie do współdziałania Uniwersytetu Technicznego z Wiednia .

Fundacja została zaproszona do udziału w projekcie ALDA CITIES , w ramach którego Fundacja zaprezentuje wspólne projekty dotyczące rewitalizacji stacji kolejowych oraz nowych szybkich połączeń kolejowych Bielsko-Biała - Martin.

W ramach spotkania omówiono szereg najpilniejszych zadań i prac jakie przedstawiciele Fundacji i Unii Miast Słowackich będą wykonywać w najbliższym miesiącu. Przedstawiciele obu instytucji zgodnie przyjęli do jak najszybszej realizacji międzynarodowej strony internetowej CITY FOR TOMORROW - Miasto na Jutro, która stanowić będzie międzynarodowe forum dyskusyjne dla prezentowania najciekawszych , innowacyjnych rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i społecznych dla miast słowackich i polskich. Zaproponowano reaktywacje konferencji międzynarodowych pod tą nazwą , jakie organizowała kilka lat temu Fundacja. Konferencje były by organizowane na zmianę w Bielsku-Białej i Bratysławie. Czynny udział w organizowaniu i przygotowaniu programu konferencji , wystaw, prezentacji i warsztatów wezmą przedstawiciele i studenci współpracujących ze sobą w ramach INTERWORK uczelni ze Słowacji , Polski i Austrii.

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.