Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
UŚMIECHNIJ SIĘ - Projekt pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym 2009-08-05
 
Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej mając na względzie potrzeby najmłodszych członków naszego społeczeństwa podjęła się realizacji społecznego projektu skierowanego do dzieci z dysfunkcjami psycho-ruchowymi i wychowanków ośrodków pomocowych z Bielska-Białej.

Celem projektu jest wpływ na rozwój psychofizyczny dzieci poprzez uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych, ruchowo-zabawowych, przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych, doskonalenie zdolności koncentracji, budowania więzi grupowych i rozwijanie prawidłowych reakcji emocjonalnych. Działania te są skierowane do dzieci w wieku od 1,5 do 12 lat.

W ramach działań projektu przewidziane są zabawy indywidualne i grupowe w obiekcie specjalistycznym wyposażonym w instalacje i urządzenia zabawowo-rekreacyjne, zajęcia ruchowo-zabawowe ze specjalistą ukierunkowane na wzmacnianie koncentracji, gry zręcznościowo-ruchowe czy prezentacje filmowe i muzyczne. W celu realizacji tych działań Fundacja wynajmuje ośrodek zabawowo-rekreacyjny w Bielsku-Białej, udostępnia park i halę sportową wraz z placem festynowym.

Planowane działania będą prowadzone cyklicznie w okresie od sierpnia do grudnia 2009 i swym zasięgiem obejmie ok. 200 osób miesięcznie. Bieżące informacje na temat projektu będą zamieszczane na naszych stronach internetowych. List ośrodków biorących udział w projekcie zostanie opublikowana do 15 sierpnia 2009.

Obecnie trwają zapisy chętnych do wzięcia udziału w poszczególnych elementach projektu. Wszystkie zainteresowane współpracą placówki proszone są o kontakt z biurem Fundacji pod numerem telefonu 033 496 01 50.
Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.