Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW
Nagroda dla Człowieka Dobrej Sprawy za 2008 rok 2008-12-19
 
Już po raz drugi, 17 grudnia w siedzibie Fundacji Rozwoju Miasta Bielska-Białej wręczone zostały prestiżowe tytuły CZŁOWIEKA DOBREJ SPRAWY. Nagrodę przyznano jak co roku osobom, których aktywność zawodowa i społeczna w sposób możliwie najszerszy wpłynęła na polepszenie warunków i jakości życia otoczenia. Wyróżniono tych których praca i publiczna działalność pozytywnie pobudza i mobilizuje do działania innych.

Kilkadziesiąt zaproszonych osób w tym goście ze Słowacji, wysłuchali kolejnych laudacji wygłoszonych na cześć nagrodzonych.

„Za niezwykłą życzliwość okazywaną wszystkim potrzebującym i słabym oraz wspieranie niosących pomoc instytucji, za szczególną wrażliwość i bezinteresowność w popieraniu, organizowaniu wszelkich słusznych i dobrych dla społeczności lokalnych inicjatyw oraz projektów” nagrodę roku 2008 otrzymały:
Katarzyna Bielikova i Urszula Szulczyk-Śliwińska – propagatorki idei Biblioteki Polskiej na Słowacji,  Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielska-Białej, Iwona Purzycka – dyrektor Muzeum w Bielsku-Białej - Zamek Sułkowskich, Karol Trzoński – dyrektor PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Katowicach, Władysław Szczotka – dyr. Bielskiego Centrum Kultury oraz František Ružička – Ambasador Słowacji w Polsce.

O przyznaniu tytułu Człowieka Dobrej Sprawy decydowali nie tylko przedstawiciele władz statutowych Fundacji (Rada Fundacji, Rada Nadzorcza i Zarząd),  ale i osoby wyróżnione tym tytułem w roku 2007. Przyznano wtedy nagrody 18 osobom, wśród nich; Marianovi Januškovi – Ministrowi Rozwoju Regionalnego Słowacji, Andrzejowi Płonce – Staroście Powiatu Bielskiego, Teresie Studenckiej – Zarząd TECHMEX S.A., Wiesławowi Maśce – Wicewojewodzie Województwa Śląskiego, Janowi Mišura – dyr. Słowacko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Marianovi Minarovič – z Unii Miast Słowackich, Stanislavovi Bernát – Prezydentowi Miasta Martin oraz Grażynie Staniszewskiej - Posłance Parlamentu Europejskiego i wielu innym. 


Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.