Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓW








Polsko-słowackie spotkanie robocze: Grupa mediów lokalnych - współpraca transgraniczna 2008-04-08
 

Celem spotkania było omówienie możliwości współtworzenia programów transgranicznych popularyzujących atrakcje turystyczne, kulturalne i gospodarcze po obu stronach granicy. Dzięki rozmowom udało się przeanalizować techniczne uwarunkowania nawiązania takiej współpracy przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury internetowej oraz telewizyjnej w Martinie i Bielsku-Białej.

Tematyka:

Dziennikarze z Bielska-Białej i Martina po raz pierwszy spotkali się w celu nawiązania ściślejszej współpracy przy produkcji materiałów filmowych do emisji w sieci internetowej i telewizji kablowej. Ustalono, że po obu stronach istnieją techniczne możliwości podjęcia współdziałania w celu emisji materiałów słowackich w Polsce i vice versa.

Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta w Martinie możliwe będzie w przyszłości korzystanie z szybkich łącz internetowych, które umożliwią przesyłanie strumienia wideo w czasie rzeczywistym w obu kierunkach.

Kolejnymi krokami dla podjęcia wspólnej działalności produkcyjnej jest podpisanie umów współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami (media, FRMBB, Urząd Miasta w Martinie) oraz ustalenie tematyki współredagowanych programów. Rozpoczęcie współpracy powinno być zainicjowanie wspólną konferencją lub innym, większym wydarzeniem medialnym.

------

Data i miejsce:
2008-04-05, Urząd Miasta, Martin, Slovakia

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.