Fundacja zakupiła już:

15527 OBIADÓWMiasta funkcjonują dzięki pracy lokalnych władz, pomocy biznesu i zaangażowaniu mieszkanców. Uzupełnieniem pomagającym wypełniać niektóre zadania gminne stają sie organizacje pozarządowe, zwane na całym świecie NGOs, czyli Non Governmental Organizations. Dzięki własnej pracy i wsparciu prywatnych inwestorów podejmują działania pro społeczne i charytatywne, niemożliwe do wypełnienia z funduszy gminnych.

Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej powstała jako wyraz potrzeb miasta w 1992 roku, z inicjatywy 6 fundatorów, którymi byli:
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych,
  • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
  • Gmina Bielsko-Biała,
  • TiM Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe,
  • Roman Wielgus,
  • Cezary Krzepina.

Nasza działalność nie jest dofinansowana z budżetu miasta, środki przeznaczane na rozwój infrastruktury czerpiemy ze źródeł pozabudżetowych: z własnej pracy oraz od prywatnych inwestorów oraz ubiegamy sie o fundusze unijne. Zrzeszamy 24 członków Rady Programowej, będących przedstawicielami największych firm w regionie. Prowadzimy działalność gospodarczą, której podstawową cechą jest użyteczność publiczna. Zatrudniamy 6 osób, zlecając wykonanie większości prac na zewnątrz (zobacz:Struktura organizacyjna). Sami decydujemy o zadaniach do realizacji i o ich zakresie.

Staramy się odpowiadać na potrzeby mieszkanców Bielska-Białej dotyczące infrastruktury, edukacji, działań kulturalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością oraz ofertą skierowaną do prywatnych inwestorów - w tym do odbiorców indywidualnych.

Sprawozdanie z działalności FRMBB za rok ubiegły znajduje się do wglądu w biurze FRMBB, przy ul. Broniewskiego 60 w Bielsku-Białej, w godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Aktualności Zobacz nasze projekty. Informacje o inwestycjach. Opis fundacji. Lista naszych zakończonych projektów. Nasza oferta. Dane teleadresowe. Zobacz mapę strony. Strona główna fundacji. Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej Strona główna fundacji. Zobacz mapę strony.